İç Mimari Tasarım

Design

Add Your Heading Text Here

Everything your home deserves

İlk Danışma
İhtiyaç Analizi

Tasarım /
Konsept / Proje Geliştirme

Atölye / Proje Uygulama

Tamamlama ve
Dekorasyon

Teslim ve Son Değerlendirme

Asaf Atelier
İç Mimari Tasarım

İlk Danışma ve İhtiyaç Analizi

  • Müşteri ile ilk görüşme ve tanışma.
  • Projeye ilişkin müşterinin beklentilerinin ve hedeflerinin anlaşılması.
  • Mekânın amacının ve kullanım gereksinimlerinin belirlenmesi.
  • Bütçe ve zaman çerçevesinin ele alınması.
  • Renk paleti, malzeme seçimi, mobilya ve dekorasyon öğeleri gibi ana tasarım unsurlarının belirlenmesi.
İç Mimari Tasarım

Tasarım / Konsept / Proje Geliştirme

  • Konseptin daha ayrıntılı bir şekilde tasarlanması.
  • Teknik çizimlerin (3D, planlar, kesitler, yükseltiler) oluşturulması.
  • Malzeme seçimleri ve spesifikasyonların yapılması.
  • Aydınlatma planının oluşturulması.
İç Mimari Tasarım

Atölye / Proje Uygulama

  • Seçilen konsept/tasarıma uygun ve 3D modellemesi ile imalat çizimlerini yaptığımız mobilya ve diğer tüm malzeme ihtiyaçlarının kendi atölyemizde üretilmesi.
  • İnşaatın başlatılması ve ilerlemesinin izlenmesi.
  • Malzeme sevkiyatının ve montajının yönetilmesi.
  • Kalite kontrolünün sağlanması.
  • Projenin zaman ve bütçe çerçevesinde ilerlemesinin takip edilmesi.
İç Mimari Tasarım

Tamamlama ve Dekorasyon

  • İç mekânın son dokunuşların yapılması, mobilya ve dekorasyon öğelerinin yerleştirilmesi.
  • Aydınlatma, tekstil ürünleri, sanat eserleri gibi ayrıntıların eklenmesi.
  • Mekânın kullanıma hazır hale getirilmesi.
İç Mimari Tasarım

Teslim ve Son Değerlendirme:

  • Müşteri ile son kontrol gezisi ve projenin son hali üzerine değerlendirme yapılması.
  • Müşterinin memnuniyeti ve projenin başarı kriterlerine uygunluğunun kontrol edilmesi.
  • Müşteriye proje dokümantasyonunun teslimi (çizimler, kullanım kılavuzları vb.).

 

İç Mimari Tasarım

1. İlk Görüşme ve İhtiyaç Analizi:

İlk görüşme sırasında, danışanın mekânı nasıl kullanmak istediğini, isteklerini, ihtiyaçlarını ve önceliklerini anlamakla başlıyoruz.
Danışanın yaşam tarzını, renk tercihlerini ve mevcut mobilyalarını anlamaya çalışıyoruz.

İç Mimari Tasarım

2. Sürekli İletişim:

İletişim kanallarını açık tutuyoruz. Danışanla düzenli olarak görüşmek, fikirleri ve geri bildirimleri paylaşmak ve tasarımın her aşamasında danışanın katkılarını alma fırsatı yaratmaya çalışıyoruz.

İç Mimari Tasarım

3. 3D modelleme ve Görsel İpuçları:

Tasarım fikirlerini ve konseptleri daha iyi anlayabilmeleri için 3D modelleme, görsel referanslar sunuyoruz. Görsel öğeler, danışanın tasarım vizyonunu netleştirmesine temel oluşturuyoruz.

İç mimari tasarım

4. İşbirliği ve Katılım:

o Danışanın fikirlerini ve katkılarını önemseyor ve değer veriyoruz. Onların tasarıma kişisel dokunuşlarını eklemelerine fırsat tanıyoruz. o Ortak kararlar almak için işbirliği ve danışanın fikirlerine saygı gösteriyoruz.

İç Mimari Tasarım

5. Malzeme ve Renk Seçimi:

Danışanın malzeme ve renk tercihlerini anlayın ve danışanlarımızın zevklerine uygun seçenekler sunuyoruz. Malzeme örnekleri ve renk önerileri sunarak danışanın karar vermesine yardımcı oluyoruz.

İç Mimari Tasarım

6. Mekânın İşlevselliği:

Tasarımın sadece estetik değil, aynı zamanda işlevsel ve konforlu olmasına dikkat ediyoruz. Danışanın günlük yaşamına uygun bir düzenleme sunuyoruz.

7. Bütçe Dikkate Alma:

Tasarım sürecinde danışanın bütçesini göz önünde bulunduruyor, ihtiyaçlarla ve bütçeyle uyumlu tasarım çözümleri sunuyoruz.
Maliyetleri açıkça iletişim kurarak ve işin başlangıcında belirliyoruz.

İç Mimari Tasarım

8. Projenin İlerlemesini Gösterme:

Danışana tasarımın ilerlemesi hakkında düzenli güncellemeler sağlıyor, fotoğraflar aracılığıyla tasarımın nasıl geliştiğini gösteriyoruz.

9. Teslimat ve Son Değerlendirme:

Tasarım tamamlandığında, danışanla son bir kontrol gezisi yaparak tasarımın son halini gösteriyoruz. Müşterinin memnuniyetini ölçmek için geri bildirim alıyor ve son dokunuşları tamamlıyoruz.

Danışanın bir konut iç mimari tasarımını beğenmesi, tasarım sürecinin danışanın ihtiyaçlarına, tercihlerine ve beklentilerine odaklanmasıyla mümkün olur. İyi bir işbirliği ve iletişim, tasarım sürecini daha olumlu bir deneyim haline getirebilir.

Benötigen Sie ein individuelles Design?

Suchen Sie etwas, das speziell auf Ihren Geschmack und Ihre Anforderungen zugeschnitten ist? Tauchen Sie ein in unsere Welt des individuellen Designs, in der Ihre Visionen Wirklichkeit werden. Ganz gleich, ob es sich um ein Möbelstück, eine Grafik oder eine Raumaufteilung handelt, wir stellen sicher, dass Ihre individuellen Bedürfnisse im Vordergrund stehen. Lassen Sie uns Ihre Ideen in greifbare Realitäten umsetzen.

Kontakt aufnehmen
Warenkorb
Anmelden

Noch kein Konto?

Shop
0 items Warenkorb
Mein Konto
Chat beginnen
Hallo
Können wir dir helfen?